เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักสูตรที่ 1/2

หน้าแรก หลักสูตรทั้งหมด เลข 7 ตัว 9 ฐาน เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักสูตรที่ 1/2

เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักสูตรที่ 1/2

โดย : ดร.ประกาย ณ สงขลา

ยังไม่มีคะแนน!
เลข 7ตัว 9 ฐาน

รายละเอียดหลักสูตร

เลข 7ตัว 9 ฐาน 

เนื้อหาของคอร์สนี้

เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.35
ตอนที่ 2: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 8: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 9: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 10: เลข 7ตัว 9 ฐาน ส่งเสริมหรือทำลาย
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
8.53
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: ดาวจันทร์ที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 2: ดาวจันทร์ที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: ดาวจันทร์ที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: ดาวจันทร์ที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: ดาวจันทร์ที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: ดาวจันทร์ที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: ดาวจันทร์ที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
1.31
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 2: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 8: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 9: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 10: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 11: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 12: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 13: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 14: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 15: ดวงดาวที่อยู่บนกำลังพระเคราะห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
03.10
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: เรียนรู้เรื่องวันเกิดเวลาเกิด
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 2: เรียนรู้เรื่องวันเกิดเวลาเกิด
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: เรียนรู้เรื่องวันเกิดเวลาเกิด
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: เรียนรู้เรื่องวันเกิดเวลาเกิด
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: เรียนรู้เรื่องวันเกิดเวลาเกิด
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: เรียนรู้เรื่องวันเกิดเวลาเกิด
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: เรียนรู้เรื่องวันเกิดเวลาเกิด
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
03.26

รายละเอียดผู้สอน

(5.00)
คะแนนผู้สอน 5.00
รวมหลักสูตร : 18
คะแนนรวม : 3
รวมนักเรียน : 124

ดร.ประกาย ณ สงขลา

อาจารย์ประกาย ณ สงขลา-พราหมณ์ประกาย ณ สงขลา พราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโหราศาสตร์

ประวัติอาจารย์ประกาย ณ สงขลา-พราหมณ์ประกาย ณ สงขลา พราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโหราศาสตร์มากว่า 40 ปี ศึกษาด้านโหราศาสตร์จากพราหมณ์ชื่อดังประจำสำนักพระราชวัง พราหมณ์แจ้ง พรมชาติ, พ่อครูเจษฏา คำไหล, พ่อครูวิชัย เรื่ออร่าม, พ่อครูเสกสรรค์ บรรจงหมาย