ไพ่อี้จิง

หน้าแรก หลักสูตรทั้งหมด ไพ่อี้จิง ไพ่อี้จิง

ไพ่อี้จิง

โดย : ดร.ประกาย ณ สงขลา

ยังไม่มีคะแนน!
ไพ่อี้จิง

รายละเอียดหลักสูตร

ไพ่อี้จิง

เนื้อหาของคอร์สนี้

เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: หลักพยากรณ์ไพ่อี้จิง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 2: หลักพยากรณ์ไพ่อี้จิง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: หลักพยากรณ์ไพ่อี้จิง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: หลักพยากรณ์ไพ่อี้จิง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: หลักพยากรณ์ไพ่อี้จิง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: หลักพยากรณ์ไพ่อี้จิง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
09.35
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 2: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 8: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 9: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 10: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 11: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 12: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 13: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 14: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 15: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 16: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 17: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 18: หลักพยากรณ์ตามสัญลักษณ์ไพ่
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
06.06

รายละเอียดผู้สอน

(5.00)
คะแนนผู้สอน 5.00
รวมหลักสูตร : 18
คะแนนรวม : 3
รวมนักเรียน : 124

ดร.ประกาย ณ สงขลา

อาจารย์ประกาย ณ สงขลา-พราหมณ์ประกาย ณ สงขลา พราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโหราศาสตร์

ประวัติอาจารย์ประกาย ณ สงขลา-พราหมณ์ประกาย ณ สงขลา พราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโหราศาสตร์มากว่า 40 ปี ศึกษาด้านโหราศาสตร์จากพราหมณ์ชื่อดังประจำสำนักพระราชวัง พราหมณ์แจ้ง พรมชาติ, พ่อครูเจษฏา คำไหล, พ่อครูวิชัย เรื่ออร่าม, พ่อครูเสกสรรค์ บรรจงหมาย