วิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน หลักสูตรที่ 1/1

หน้าแรก หลักสูตรทั้งหมด เลข 7 ตัว 9 ฐาน วิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน หลักสูตรที่ 1/1

วิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน หลักสูตรที่ 1/1

โดย : ดร.ประกาย ณ สงขลา

5.0 (รีวิวทั้งหมด : 3)
วิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน

รีวิว (3)

(5.0)
วรภพ พยัตพันธ์
Sep 24, 2019

น่าสนใจ

(5.0)
Worapop payakpan
Sep 24, 2019

ดีครับ

(5.0)
ณัฐนันท์ ถวิลวงศ์
Sep 24, 2019

ดีมากๆ แต่ต้องทวนหลายรอบจนกว่าจะเข้าใจ

เนื้อหาของคอร์สนี้

เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: วิธีเขียนดวง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.18
ตอนที่ 2: วิธีเขียนดวง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
15.06
ตอนที่ 3: วิธีเขียนดวง
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
16.35
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.30
ตอนที่ 2: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.39
ตอนที่ 3: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.30
ตอนที่ 4: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.05
ตอนที่ 5: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.00
ตอนที่ 6: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.10
ตอนที่ 7: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.30
ตอนที่ 8: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.23
ตอนที่ 9: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.00
ตอนที่ 10: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.46
ตอนที่ 11: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.00
ตอนที่ 12: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.46
ตอนที่ 13: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
6.00
ตอนที่ 14: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.44
ตอนที่ 15: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.51
ตอนที่ 16: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
2.59
ตอนที่ 17: เลข 7ตัว 9 ฐาน 17 ตอน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.11
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: เลข 7ตัว 9 ฐาน เรียนให้รู้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 2: เลข 7ตัว 9 ฐาน เรียนให้รู้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: เลข 7ตัว 9 ฐาน เรียนให้รู้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: เลข 7ตัว 9 ฐาน เรียนให้รู้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: เลข 7ตัว 9 ฐาน เรียนให้รู้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: เลข 7ตัว 9 ฐาน เรียนให้รู้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: เลข 7ตัว 9 ฐาน เรียนให้รู้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 8: เลข 7ตัว 9 ฐาน เรียนให้รู้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
2.44
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 2: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 8: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 9: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 10: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 11: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 12: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 13: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 14: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 15: เลข 7ตัว 9 ฐาน กำลังพระเคระห์
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.01
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.00
ตอนที่ 2: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 8: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 9: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 10: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 11: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 12: เลข 7ตัว 9 ฐาน จำยังไงให้ได้
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.41
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักคำนวณ
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.00
ตอนที่ 2: เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักคำนวณ
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักคำนวณ
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักคำนวณ
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักคำนวณ
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักคำนวณ
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: เลข 7ตัว 9 ฐาน หลักคำนวณ
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.55
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.00
ตอนที่ 2: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 3: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 4: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 5: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 6: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 7: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 8: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 9: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 10: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 11: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 12: เลข 7ตัว 9 ฐาน
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
2.03

รายละเอียดผู้สอน

(5.00)
คะแนนผู้สอน 5.00
รวมหลักสูตร : 18
คะแนนรวม : 3
รวมนักเรียน : 124

ดร.ประกาย ณ สงขลา

อาจารย์ประกาย ณ สงขลา-พราหมณ์ประกาย ณ สงขลา พราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโหราศาสตร์

ประวัติอาจารย์ประกาย ณ สงขลา-พราหมณ์ประกาย ณ สงขลา พราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโหราศาสตร์มากว่า 40 ปี ศึกษาด้านโหราศาสตร์จากพราหมณ์ชื่อดังประจำสำนักพระราชวัง พราหมณ์แจ้ง พรมชาติ, พ่อครูเจษฏา คำไหล, พ่อครูวิชัย เรื่ออร่าม, พ่อครูเสกสรรค์ บรรจงหมาย