ทำนานดวงด้วยหินสี

หน้าแรก หลักสูตรทั้งหมด ทำนายดวงด้วยหินสี ทำนานดวงด้วยหินสี

ทำนานดวงด้วยหินสี

โดย : ดร.ประกาย ณ สงขลา

ยังไม่มีคะแนน!
ทำนานดวงด้วยหินสี

รายละเอียดหลักสูตร

ทำนานดวงด้วยหินสี

เนื้อหาของคอร์สนี้

เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 2: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.08
ตอนที่ 3: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 4: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.03
ตอนที่ 5: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 6: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 7: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 8: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.03
ตอนที่ 9: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 10: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.45
ตอนที่ 11: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 12: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.56
ตอนที่ 13: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 14: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.25
ตอนที่ 15: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 16: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.11
ตอนที่ 17: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 18: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.54
ตอนที่ 19: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 20: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.00
ตอนที่ 21: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 22: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.56
ตอนที่ 23: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 24: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
4.08
ตอนที่ 25: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
5.00
ตอนที่ 26: ทำนายดวงด้วยหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
3.56
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
เรื่องที่สอน วิธีการสอน ความยาวของวีดีโอ
ตอนที่ 1: วิธีทำนายดวงด้วยพลังหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
10.00
ตอนที่ 2: วิธีทำนายดวงด้วยพลังหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.39
ตอนที่ 3: วิธีทำนายดวงด้วยพลังหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.21
ตอนที่ 4: วิธีทำนายดวงด้วยพลังหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.31
ตอนที่ 5: วิธีทำนายดวงด้วยพลังหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
9.02
ตอนที่ 6: วิธีทำนายดวงด้วยพลังหินสี
เฉพาะผู้ลงทะเบียน
7.54

รายละเอียดผู้สอน

(5.00)
คะแนนผู้สอน 5.00
รวมหลักสูตร : 18
คะแนนรวม : 3
รวมนักเรียน : 124

ดร.ประกาย ณ สงขลา

อาจารย์ประกาย ณ สงขลา-พราหมณ์ประกาย ณ สงขลา พราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโหราศาสตร์

ประวัติอาจารย์ประกาย ณ สงขลา-พราหมณ์ประกาย ณ สงขลา พราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโหราศาสตร์มากว่า 40 ปี ศึกษาด้านโหราศาสตร์จากพราหมณ์ชื่อดังประจำสำนักพระราชวัง พราหมณ์แจ้ง พรมชาติ, พ่อครูเจษฏา คำไหล, พ่อครูวิชัย เรื่ออร่าม, พ่อครูเสกสรรค์ บรรจงหมาย